sapk.se håller på att uppdateras.

Just nu håller vi på att uppdatera sapk.se och i samband med det går det inte att logga in på webben. Alla medlemmar kommer behöva skapa nya inloggningskonton och detta kan ni göra redan nu men räkna med att det tar ca 2 veckor innan ni får ´lösenord och kan logga in. Vi räknar med att den nya webben är klar den 17 februari.

/Styrelsen

Stockholms Allmänna Pistolskytteförenining är Sveriges äldsta allmänna skytteförening och har funnits sedan 1930. Många är de skyttar som verkat i klubben på hög internationell nivå och till och med uppnått olympiska meriter under åren som gått.
Välkommen till vår webbplats där du finner information om klubben, dess verksamhet, om skytte i allmänhet och pistolskytte i synnerhet.