Stockholms Allmänna Pistolskytteklubb

Stockholms Allmänna Pistolskytteklubb är Sveriges äldsta allmänna skytteförening och har funnits sedan 1930. Många är de skyttar som verkat i klubben på hög internationell nivå och till och med uppnått olympiska meriter under åren som gått.


Välkommen till vår webbplats där du finner information om klubben, dess verksamhet, om skytte i allmänhet och pistolskytte i synnerhet.