SAPK har tillgång till två skjutbanor som vi är verksamma på: Stockholms Polisens mycket fina skjutbanor i Grimsta samt inomhus i Ballongberget i Solna. Vi försöker vara utomhus så mycket det bara går då förutsättningarna är i allmänhet avsevärt bättre utomhus än inomhus.

Grimsta Skjutbana

Grimsta Skjutbana ägs av Stockholmspolisens Skytteförening som i sin tur hyr ut till andra klubbar som SAPK. Mer information om Grimsta Skjutbana finns på hemsidan.

Vägbeskrivning till Grimsta:

Kör Bergslagsvägen (väg 275) fram till Råckstarondellen och sväng därefter in på Björnsonsgatan. Sväng första höger in på Grimstagatan och följ skyltningen till vänster in på Kanaans väg och fram till skjutbanan.

För er med tillgång till GPS-utrustning hittar ni skjutbanan på följande position: N59°21.065’ E017°51.700’.

Närmaste tunnelbanestation är Blackeberg på den gröna linjen. Därefter en stärkande promenad på ca 2 km.

Ballongberget

Ballongberget har sitt namn efter det ballongkompani som ingick i Fälttelegrafkåren som fanns i Frösunda 1902 till ca 1937. Ballongberget innehåller också en gammal försvarsanläggning som numera används som skjutbana och erbjuder goda möjligheter för olika former av skytte träning inomhus främst den del av året då vi i Sverige har svårt för att bedriva denna verksamhet utomhus.

Anläggningen var tänkt att härbärgera landets ledning i händelse av ofred men blev i de närmaste överspelad innan den kom i drift då man efter första världskriget ansåg att den vara för nära Stockholm för att utgöra något bra alternativ för skydd av landets ledning. Istället användes anläggningen för andra ändamål under den tiden området var militärt.

Ballongberget ligger i Frösunda, Solna, alldeles utanför Norrtull och är en av 2 skjutbanor SAPK för närvarande använder. Till fots tar man sig först lättast dit genom att ta sig till Solna pendeltågsstation och går därefter ca 400-500 meter. Med bil beror det lite på från vilket håll man kommer, från Solna eller norr eller söderifrån på E4:an. Från Solna så tar man vänster i första rondellen efter Solna pendeltågsstation och följer kartan nedan. Kommer man på E4:an så kör man av mot Solna vid Trafikplats Haga Norra och svänger höger efter andra rondellen och följer kartan nedan.